PSG.TS_NguyenThiHongMinh

TS NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

Tiến sĩ

TS Nguyễn Thị Hồng Minh hiện là giảng viên cao cấp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với hơn 20 năm giảng dạy, Bà từng là: Trưởng phòng quản lí đào tạo và khoa học, khoa Sau đại học; Chủ nhiệm khoa Các khoa học liên ngành, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Bà là chủ biên của nhiều công trình khoa học tiêu biểu, trong đó có những công trình xuất bản bằng tiếng Anh tại các tạp chí thuộc SCIE và hướng dẫn đào tạo Tiến sỹ cho đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin trong nước.

Với đam mê nghiên cứu giảng dạy, bà cũng tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới như “Khoa học bền vững”, “Khoa học dữ liệu” đang được giảng dạy tại một số trường đại học lớn.

Other Members