Điểm vượt trội của iSPACE là luôn chắt lọc và cập nhật kiến thức, nền tảng mới kết hợp với thực hành thao luyện trên THAO TRƯỜNG MẠNG – Cyber Range. Học viên được trực tiếp trải nghiệm các tình huống tấn công mạng thực tế, giúp học viên thành thạo và có kinh nghiệm thực tiễn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Chương trình đào tạo “Vệ sĩ mạng” của iSPACE sẽ giúp sinh viên học được cách rà soát và khắc phục tất cả các lỗ hổng/nguy cơ tiềm ẩn gây mất ATTT trong hạ tầng CNTT của các doanh nghiệp/ tổ chức. 

LỘ TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Đại cương về CNTT
– Cơ sở lập trình

– Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
– Toán ứng dụng cho Tin học

– Mạng máy tính căn bản
– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

– Ngôn ngữ lập trình Python
– Luật ANM và đạo đức trong lĩnh vực CNTT

– Mạng máy tính nâng cao
– Quản trị hệ thống mạng

– An ninh mạng
– Điện toán đám mây

– Bảo mật ứng dụng Web
– Kiểm thử An toàn thông tin

– Thâm nhập và phòng thủ
– Mật mã và An toàn thông tin

– Điều tra số
– Phân tích và Đánh giá An toàn thông tin

– Bảo mật hệ thống thông tin
– Hệ thống giám sát An toàn thông tin

– Phân tích mã độc và kỹ thuật dịch ngược
– Ứng cứu sự cố an ninh mạng

– Chuyên đề hãng CN/DN
– Đồ án An ninh mạng

rượu vang shop

– Thực tập tốt nghiệp
– Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

5 SUẤT ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 50%

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY