TẠI iSPACE CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

HỌC AN NINH MẠNG

TÌM HIỂU THÊM Đơn vị đào tạo chuyên sâu về ngành an ninh mạng với
nhiều ưu thế vượt trội như: Thực chiến tại trung tâm giám
sát an ninh mạng (SOC) hàng đầu tại miền Nam, đội ngũ
chuyên gia đầu ngành, đào tạo áp chuẩn bộ năng lực kỹ
năng chuyên biệt của các doanh nghiệp về an ninh mạng, ...

NGÀNH

AN NINH MẠNG

Nội dung đào tạo:

• Quản trị, Bảo mật hệ thống thông tin
• Kỹ thuật Phòng thủ và tấn công mạng
• Phân tích và xử lý mã độc
• Giám sát, ứng cứu sự cố an ninh mạng

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Chuyên viên Bảo mật
– Chuyên viên kiểm tra xâm nhập
– Chuyên viên mật mã

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

LỘ TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Đại cương về CNTT
– Cơ sở lập trình
– Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
– Toán ứng dụng cho Tin học

– Mạng máy tính căn bản
– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
– Ngôn ngữ lập trình Python
– Luật ANM và đạo đức trong lĩnh vực CNTT

– Mạng máy tính nâng cao
– Quản trị hệ thống mạng
– An ninh mạng
– Điện toán đám mây

– Bảo mật ứng dụng Web
– Kiểm thử An toàn thông tin
– Thâm nhập và phòng thủ
– Mật mã và An toàn thông tin

– Điều tra số
– Phân tích và Đánh giá An toàn thông tin
– Bảo mật hệ thống thông tin
– Hệ thống giám sát An toàn thông tin

– Phân tích mã độc và kỹ thuật dịch ngược
– Ứng cứu sự cố an ninh mạng
– Chuyên đề hãng CN/DN
– Đồ án An ninh mạng

– Thực tập tốt nghiệp
– Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY

    Input this code: captcha