THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng về công nghệ đồ họa: Adobe, Autodesk,… Sinh viên trực tiếp làm ra các ấn phẩm đồ họa theo từng giai đoạn năng lực chuyên môn.

AN NINH MẠNG

Lợi ích: Tham gia các Project như

• Tham gia các dự án thiết kế sản phẩm quảng cáo như: Poster, Brochure, Catalogue, Calendar, bao bì sản phầm.
• Tham gia các dự án truyền hình: Dựng phim, Quay TVC quảng cáo, xây dựng hình ảnh.
• Tham gia dư án khác như: Vẽ truyện tranh, vẽ phối cảnh 3D, thiết kế Website

AN NINH MẠNG

Cơ hội nghề nghiệp:

• Chuyên viên thiết kế đồ họa/ Quảng cáo, marketing
• Chuyên viên thiết kế đồ họa 2D, 3D
• Chuyên viên thiết kế giao diện Website
• Chuyên viên thiết kế nhận diện
thương hiệu công ty

LỘ TRÌNH HỌC

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
AN NINH MẠNG
AN NINH MẠNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

AN NINH MẠNG

– Đồ họa căn bản
– Mỹ thuật đồ họa
– Khoa học màu sắc
– Photoshop cơ bản
– Trang trí đồ họa

AN NINH MẠNG

– Nguyên lý thị giác
– Kỹ thuật nhiếp ảnh
– Illustrator
– Đồ án 1

AN NINH MẠNG

– InDesign
– Kỹ thuật in
– Ý tưởng sáng tạo
– Digital Marketing
– Nghệ thuật chữ

 

AN NINH MẠNG

– Thiết kế bao bì
– Thiết kế nhận dạng thương hiệu
– Thiết kế giao diện Web
– Nguyên lý thiết kế đồ họa
– Đồ án 2

AN NINH MẠNG

– Kỹ năng nghề nghiệp
– Kỹ thuật quay phim
– Xử lý phim – Adobe Premier
– Nguyên lý thiết kế nội thất
– Autocad 2D
– Dựng phối cảnh nội thất 3D – SketchUp

AN NINH MẠNG

– Đồ án 3
– Thực tập tốt nghiệp
– Chuyên đề hãng CN/DN

AN NINH MẠNG

– Bảo vệ đồ án tốt nghiệp