TS_LeCungTuong

TS. LÊ CUNG TƯỞNG

Tiến Sĩ

TS. Lê Cung Tưởng: Ông được trao giải Bằng nghiên cứu Tiến sỹ xuất sắc của đại học Sejoun, Hàn Quốc và là chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về lĩnh vực thông minh nhân tạo, Học máy (Deep Learning), phân tích dữ liệu tại các đại học lớn trong và ngoài nước.

Các nghiên cứu và phát biểu của ông được đăng và trích dẫn trên các tạp chí thuộc SCI, và rất nhiều hội thảo chuyên ngành tại Việt Nam. Chương trình đào tạo iSPACE được ông cùng xây dựng và phản biện để cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ 4.0 hiện nay.

Other Members