GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

Trường Cao Đẳng An ninh mạng iSPACE là đơn vị tiên phong trong đào tạo thực hành từ năm 2008 theo tiêu chí tuyển sinh đi liền tuyển dụng. Từ năm 2015, Trường iSPACE thực hiện chương trình tuyển sinh và đào tạo đặc biệt “ CNTT – Học để làm việc ngay ”. Chương trình mang đến cho các bạn trẻ đam mê CNTT ba giá trị vượt trội: 70% học thực hành, 100% làm việc ngay, 100% thêm nghề phụ.
Năm học 2021- 2022, trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất với quy mô hiện đại và sáng tạo theo xu hướng trường học quốc tế.

Home
0 %
SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM NGAY
Home
0
SINH VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO
Home
0 %
THỰC HÀNH
Home
0 Năm
KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIỚI THIỆU CHUNG

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

GIỚI THIỆU CHUNG