Tại iSPACE, ngành phát triển phần mềm được thiết kế tối thiểu 500 giờ trải nghiệm thực tế dưới sự hướng dẫn của doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được rèn luyện kĩ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thông qua quá trình học tập tại doanh nghiệp cùng các sản phẩm có khả năng được ứng dụng trong thực tế.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY

  LỘ TRÌNH HỌC

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  – Đại cương về CNTT
  – Nhập môn lập trình
  – Toán ứng dụng tin học

  – Mạng căn bản
  – Kiến trúc máy tính và nguyên lý Hệ điều hành

  – Kỹ thuật lập trình
  – Lập trình hướng đối tượng

  – Ngôn ngữ lập trình C#/Java/PHP
  – Cơ sở dữ liệu
  – Đồ án 1

  – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  – Lập trình Web 1

  – Thiết kế Web 1
  – Nhập môn Công nghệ phần mềm

  – Thiết kế Web 2
  – Lập trình Web 2

  – Phân tích và thiết kế phần mềm
  – Kiểm thử phần mềm
  – Đồ án 2

  – Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
  – Kỹ năng nghề nghiệp

  – Lập trình Web 3
  – Bảo mật Web và ứng dụng
  – Đồ án 3

  – Thực tập tốt nghiệp

  – Chuyên đề hãng CN/DN

  rượu vang shop

  – Bảo vệ đồ án tốt nghiệp