PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Tại iSPACE, nghề phát triển phần mềm được thiết kế tối thiểu 500 giờ trải nghiệm thực tế dưới sự hướng dẫn của doanh nghiệp. Sinh viên được rèn kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm qua quá trình “học việc” cùng các sản phẩm có khả năng được sử dụng trong thực tế.

AN NINH MẠNG

Lợi ích: Tham gia các Project

• Xây dựng Web Server
• Xây dựng Web Framework
• Xây dựng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản
• Xây dựng một số công cụ kiểm thử tự động

AN NINH MẠNG

Cơ hội nghề nghiệp:

• Chuyên viên phát triển Web
• Chuyên viên kiểm thử phần mềm
• Chuyên viên quản trị hệ Cở sở dữ liệu
• Chuyên viên phát triển & vận hành ứng dụng doanh nghiệp

AN NINH MẠNG
AN NINH MẠNG

– Đại cương về CNTT
– Nhập môn lập trình
– Toán ứng dụng tin học
– Mạng căn bản
– Kiến trúc máy tính và nguyên lý Hệ điều hành

AN NINH MẠNG

– Đại cương về CNTT
– Nhập môn lập trình
– Toán ứng dụng tin học
– Mạng căn bản
– Kiến trúc máy tính và nguyên lý Hệ điều hành

AN NINH MẠNG

– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
– Lập trình Web 1
– Thiết kế Web 1
– Nhập môn Công nghệ phần mềm

AN NINH MẠNG

– Thiết kế Web 1
– Lập trình Web 2
– Phân tích và thiết kế phần mềm
– Kiểm thử phần mềm
– Đồ án 2

AN NINH MẠNG

– Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
– Kỹ năng nghề nghiệp
– Lập trình Web 3
– Bảo mật Web và ứng dụng
– Đồ án 3

AN NINH MẠNG

– Thực tập tốt nghiệp
– Chuyên đề hãng CN/DN

AN NINH MẠNG

– Bảo vệ đồ án tốt nghiệp