TẠI iSPACE CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?

HỌC PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM

TÌM HIỂU THÊM iSPACE đào tạo chuyên sâu về ngành Phát triển phần mềm
với nhiều ưu thế vượt trội như: sinh viên học lập trình ngay
từ học kỳ I, tham gia lập trình ứng dụng, web các dự án của
doanh nghiệp, bảo mật lập trình ứng dụng theo tiêu chuẩn
quốc tế, có viêc ngay khi tốt nghiệp.

NGÀNH

PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM

Nội dung đào tạo:

Sinh viên được thực hành lập trình ngay từ học kỳ 1 với các chuyên gia lập trình. Việc làm khi tốt nghiệp đa dạng từ các công ty lập trình, phát triển ứng dụng tới các công ty sản xuất công nghệ cao.

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Chuyên gia phát triển phần mềm, ứng dụng tại các doanh nghiệp về CNTT, sản xuất công nghệ cao…

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

LỘ TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Đại cương về CNTT
– Nhập môn lập trình
– Toán ứng dụng tin học
– Mạng căn bản
– Kiến trúc máy tính và nguyên lý Hệ điều hành

– Kỹ thuật lập trình
– Lập trình hướng đối tượng
– Ngôn ngữ lập trình C#/Java/PHP
– Cơ sở dữ liệu
– Đồ án 1

– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
– Lập trình Web 1
– Thiết kế Web 1
– Nhập môn Công nghệ phần mềm

– Thiết kế Web 1
– Lập trình Web 2
– Phân tích và thiết kế phần mềm
– Kiểm thử phần mềm
– Đồ án 2

– Nhập môn Trí tuệ nhân tạo
– Kỹ năng nghề nghiệp
– Lập trình Web 3
– Bảo mật Web và ứng dụng
– Đồ án 3

– Thực tập tốt nghiệp
– Chuyên đề hãng CN/DN

– Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY

    Input this code: captcha