03 October

WEBMINAR: EVERYONE CAN HACK

WEBMINAR: EVERYONE CAN HACK Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACe sẽ chủ trì sự kiện trực tuyến “Hành trình trở thành chuyên gia an toàn thông tin” Thời gian từ 09:30  đến 11:00 ngày 29/8/2020 Link phòng sự kiện: …