ban-tran-chan-cuong

Trần Chấn Cường

Sinh viên CNTT

“iSpace tạo điều kiện cho mình phát huy sự sáng tạo học lý thuyết đi đôi với thực hành. Cơ sở vật chất của trường rất tốt, hỗ trợ việc học tập của mình rất nhiều”.