nguyen-5-dinh-quoc-tu

Nguyễn Đình Quốc Tú

Giám đốc Công ty IPL

“Thông qua iSpace, chúng tối được giới thiệu các ứng viên phù hợp. Tôi rất hài lòng về chất lượng chuyên môn và thái độ làm việc của các ứng viên”.