ban-le-hoang-tuan-sang

Lê Hoàng Tuấn Sang

Designer

“ Em thích An ninh mạng và chọn iSPACE cho văn bằng 2 vì ở đây em được học thực hành 100% và được học trên Thao trường mạng tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam.”