4-duong-trong-khang

Thầy Dương Trọng Khang

Giảng viên

“Điều quan trọng nhất là các em được tiếp cận và tham gia nhiều chuyên đề doanh nghiệp trong lúc theo học. Thực hành nhiều, không lý thuyết khô khan cũng là một lợi thế của chương trình. ”2019