22 May

Một số mẹo khi học tập trực tuyến

Trong infographic bên dưới, chúng tôi đã tổng hợp danh sách 5 mẹo dành cho việc học tập trực tuyến. Những lời khuyên này được chia sẻ bởi các chuyên gia hướng dẫn chiến lược học tập của CareerStep. Nguồn: …