DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
& TƯ VẤN TRIỂN KHAI

TÌM HIỂU THÊM

Bên cạnh việc đào tạo cao đẳng chính quy, iSPACE còn là đơn vị đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin cho các tỉnh và bộ ban ngành, hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phụ trách công nghệ thông tin. Hơn 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, iSPACE là cái tên được nhiều doanh nghiệp, tỉnh thành lựa chọn để đào tạo, tập huấn cho nhân viên CNTT cũng như kiểm tra, tư vấn phương án ứng cứu sự cố cho hệ thống của họ.


DỊCH VỤ CỦA iSPACE


MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Các gói thầu

Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022
Tập huấn kỹ năng triển khai, giám sát và diễn tập An toàn thông tin cho tỉnh Bình Phước 2020
Tập huấn kỹ năng triển khai, giám sát và diễn tập An toàn thông tin cho tỉnh Bình Phước 2020
Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh 2020

Tổ chức diễn tập và đào tạo

Tổ chức diễn tập và đào tạo ứng cứu sự cố cho đội ứng cứu sự cố tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Dương
Tổ chức diễn tập và đào tạo ứng cứu sự cố cho đội ứng cứu sự cố tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Dương
Tổ chức đào tạo nhận thức An toàn thông tin và diễn tập An toàn thông tin cho Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình


CÁC DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN