Tổng quan

Ths. Văn Minh Đại tốt nghiệp khoa kinh tế – ĐHQG HCM (với điểm tuyệt đối môn e-marketing 10/10). Anh có hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực Truyền thông Marketing với nhiều năm kinh nghiệm quý giá về tiếp thị Digital Marketing, sáng tạo chiến dịch Digital Marketing cho các ngành hàng lớn (Toshiba Việt Nam, Midea Việt Nam, Levis’s, Tiger Spot, Kido Group, Đường Quãng Ngãi JSC, Cao đẳng Cộng đồng Houston, Cao đẳng Sài Gòn, ĐHQT Hồng Bàng, Cao đẳng Việt Mỹ, Arena Multimedia,…) Tiếp thị bán hàng, tăng chuyển đổi bán hàng trong các chiến dịch Marketing. Tham gia xây dựng và đánh giá KPI trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông, cùng với các mối quan hệ trong ngành.

Thông tin thêm

– Bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ_Kinh tế Luật và Quản lý, tên đề tài Nghiên cứu Hành vi gắn kết của khách hàng đối với các trang Fanpage Facebook của các trường đại học.