27 August

Bạn chọn lối rẽ nào vào đời?

Trước những năm 2010, đây là một lựa chọn hợp lý. Kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng rất cao tạo ra một thị trường việc làm sôi động và dường như có đủ bánh cho tất cả mọi người.