THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - HỆ 9+ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - HỆ 9+ TẠI iSPACE CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?

HỌC THIẾT KẾ
ĐỒ HỌA

TÌM HIỂU THÊM iSPACE đào tạo thực tiễn về ngành Thiết kế đồ họa với nhiều
ưu thế vượt trội như: thực hành các đồ án sáng tạo của
khách hàng, giảng viên là chuyên gia, chủ doanh nghiệp,
đảm bảo có năng lực đi làm tại công ty đồ họa hoặc chuyên
gia freelancer
AN NINH MẠNG
AN NINH MẠNG - HỆ 9+
AN NINH MẠNG

NGÀNH

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Nội dung đào tạo:

Sinh viên được làm các dự án thiết kế đồ họa với các giảng viên là chuyên gia, chủ doanh nghiệp về thiết kế. Được tạo bộ sưu tập sản phẩm hoàn chỉnh để có thể làm tại công ty hay freelancer ngay sau khi tốt nghiệp.

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Chuyên viên thiết kế thương hiệu, quảng cáo, thiết kế thương mại điện tử…
– Chuyên viên thiết kế đồ họa 2D, 3D.
– Chuyên viên thiết kế giao diện Website.
– Chuyên viên thiết kế tại các công ty.

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

AN NINH MẠNG
AN NINH MẠNG
AN NINH MẠNG

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY