Vệ sĩ mạng – anh là ai?

Vệ sĩ mạng là người bảo vệ hình ảnh, dữ liệu, thông tin… đảm bảo vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng cho cá nhân hoặc tổ chức, cụ thể như sau:

VỆ SĨ MẠNG – PHỤC VỤ CÁ NHÂN:
Nhiệm vụ chính:

 1. Bảo vệ tài khoản cá nhân trên không gian mạng (Facebook, Viber, Zalo, Twitter, Instagram, Bank, Ví điện tử, Cloud, Email, Blog, giải trí và các loại tài khoản khác);
 2. Kiểm tra bảo mật, đảm bảo kết nối an toàn cho tất cả các loại thiết bị kết nối vào mạng internet (Modem wifi, Camera, Máy tính, Laptop, Điện thoại, USB, Máy chụp ảnh,...);
 3. Rà soát các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn thông tin cho cá nhân trên không gian mạng;
 4. Phối hợp gỡ bỏ những thông tin, hình ảnh làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân trên không gian mạng;
 5. Nâng cao nhận thức và huấn luyện các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong môi trường internet.

VỆ SĨ MẠNG – PHỤC VỤ TỔ CHỨC:
Nhiệm vụ chính:

 1. Rà soát và khắc phục tất cả các lổ hỗng/ nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn thông tin trong hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức;
 2. Rà soát và xây dựng hoàn thiện các quy định đối với người dùng đầu cuối khi sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức;
 3. Sử dụng các giải pháp bảo mật để phát hiện, phân tích, và tư vấn về sự cố mạng cho tổ chức;
 4. Bảo vệ được tính toàn vẹn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thông tin và dữ liệu của tổ chức;
 5. Phối hợp các đơn vị có liên quan để xử lý khủng hoảng mất an toàn thông tin khi xảy ra sự cố để bảo vệ tổ chức và sẵn sàng bảo vệ đất nước khi có yêu cầu;
 6. Huấn luyện nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho các thành viên trong tổ chức.
 7.  
 8. - Ban Truyền thông iSpace -