CNTT – HỌC ĐỂ LÀM VIỆC NGAY: Tập trung mọi nguồn lực để đào tạo 1.000.000 nhân lực CNTT đến năm 2020

Đăng ngày: 14/03/2018

Tại Việt Nam, công nghệ thông tin (CNTT) luôn nằm trong nhóm ngành khát nhân sự. Mục tiêu đến năm 2020, nguồn nhân lực của ngành phải đạt con số 1.000.000 người, đưa ngành CNTT thành 1 trong 5 ngành kinh tế mũi nhọn. Từ Trung ương đến địa phương đã có rất nhiều chính sách được đưa ra nhằm đạt được mục tiêu này.

– “CNTT phải được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam và nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia trong chiến tranh mạng” – trích Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị.
– “Xây dựng ngành điện tử, CNTT trở thành ngành công nghiệp chủ lực, tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành khác phát triển” – theo Quyết định 880/QĐ-TTg ngày 9/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
– “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” – theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Giải pháp của các Bộ, Ngành

– “Xây dựng hai (02) đến ba (03) khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh” – theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014.
– “Tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin” – Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
– Khuyến khích các cơ sở đào tạo mở các ngành mới trong nhóm ngành CNTT, các ngành/chuyên ngành CNTT ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế – trích hướng dẫn số 5444/BGDĐT-GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Cho phép sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành CNTT ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc chuyển sang các cơ sở đào tạo khác có đào tạo các ngành CNTT – theo hướng dẫn số 5444/BGDĐT-GDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Các tập đoàn, doanh nghiệp đã tài trợ nhiều học bổng cho sinh viên ngành CNTT: Học bổng tài năng Samsung STP, học bổng Microsoft YouthSpark cho sinh viên nữ ngành CNTT và Khoa học máy tính, học bổng Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP hỗ trợ tài chính cho các nữ sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng, trung cấp tại các trường tại Việt Nam. …
– Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân làm trong lĩnh vực CNTT thuộc lĩnh vực công nghệ cao từ 1/1/2017 đến hết 31/12/2020.
– Các địa phương cũng dùng nhiều chính sách đãi ngộ, “trải thảm đỏ” cho nhân sự CNTT về làm việc, đặc biệt là nhân sự CNTT có ngoại ngữ.

Sinh viên an ninh mạng iSpace trong một giờ trải nghiệm tình huống tấn công – phòng thủ mạng trên hệ thống Thao trường mạng

– Ban truyền thông iSpace tổng hợp –

CNTT – Học để làm việc ngay” là chương trình đào tạo đặc biệt theo tiêu chí “tuyển sinh đi liền tuyển dụng”. Năm 2018, chương trình chú trọng vào việc đào tạo nhân lực ngành An ninh mạng – ngành học đầy thú vị đang rất thu hút các bạn trẻ hiện nay. Xem thêm tại đây

    Bài liên quan

    2017 Designed by iweb247.vn
    ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN