Trợ lý ảo của Google và Amazon có thể bị tin tặc tấn công

Theo hãng tin CNN, những trợ lý ảo như Alexa của Amazon hay Google Assistant của Google có thể bị lạm dụng để nghe lén và lừa đảo mật khẩu.


Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu bảo mật cho biết, họ phát hiện bên thứ ba, các nhà phát triển ứng dụng, có thể tiếp cận với những mệnh lệnh sử dụng giọng nói của người dùng. Kể cả khi thiết bị trợ lý ảo được đặt ở chế độ im lặng, ứng dụng vẫn tiếp tục chạy và nghe lén thông tin.
 
Sau đó, ứng dụng có thể yêu cầu người dùng đọc mật khẩu, trong khi các trợ lý ảo sẽ không bao giờ đòi hỏi điều này từ người dùng nếu hoạt động bình thường.
 
Hiện cả Amazon và Google đều cho biết đã khắc phục vấn đề bảo mật trên.

- Ban Truyền thông iSpace -