15 October

KHAI GIẢNG KHÓA K28, ĐỢT 4

Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACE tổ chức khai giảng khóa K28, đợt 4 Thời gian: từ 08:00 đến 16:00  ngày 20/10/2017 Địa điểm: Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACE