01 August

NHẬP HỌC KHÓA K29 ĐỢT 2

Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACE tổ chức nhập học khóa K29 đợt 2. Thời gian: từ 08:30 đến 11:30 ngày 7/8/2018. Địa điểm: Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACE – Số 240 Võ Văn Ngân, P. Bình …

15 October

KHAI GIẢNG KHÓA K28, ĐỢT 4

Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACE tổ chức khai giảng khóa K28, đợt 4 Thời gian: từ 08:00 đến 16:00  ngày 20/10/2017 Địa điểm: Trường Cao đẳng an ninh mạng iSPACE