Thông tin chi tiết:

Thạc sĩ Phạm Thi Vương hiện đang là cố vấn chuyên môn cho lĩnh vực Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE. Thầy có hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường Đại học danh tiếng như: Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Tự nhiên,… Bên cạnh đó, Thầy còn hợp tác với nhiều trung tâm đào tạo CNTT cùng các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam. 

Ngoài việc dành gần 20 năm cống hiến cho ngành đào tạo, Thầy Thi Vương còn có một số nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín như: Journal of Digital Enterprise Technology, Applied Computational,… Không chỉ vậy, Thầy còn là người tham gia soạn thảo nhiều giáo trình chuyên ngành dùng trong giảng dạy bậc Đại học. 

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở mảng đào tạo và “thực chiến” trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chương trình cố vấn của Thầy luôn mang tính thực tiễn, ứng dụng cao. Đây cũng chính là phương châm đào tạo của iSPACE. 

Để đạt được những thành tựu như hiện tại, tất cả đều có phương châm riêng và phương châm của Thầy đó chính là: “Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật.” – Steve Jobs.

Tóm lược bằng cấp, chuyên môn:

  • Bằng cấp: Thạc sĩ.
  • Kinh nghiệm làm việc: Có hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường Đại học danh tiếng.
  • Thành tựu cá nhân: Một số nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín như Journal of Digital Enterprise Technology, Applied Computational…