Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử tại iSPACE được kí kết hợp tác đào tạo cùng các công ty hàng đầu trong
lĩnh vực E-Commerce giúp sinh viên được tiếp cận và học hỏi những kiến thức chuyên ngành thực tiễn nhất.

Lợi ích: Tham gia các Project

– Cơ hội tham gia các dự án thực tiễn tại các doanh nghiệp E-Commerce kí kết hợp tác của iSPACE

Cơ hội nghề nghiệp

  • Nhân viên/chuyên viên thương mại điện tử
  • Giám đốc tiếp thị thương mại điện tử
  • Chuyên viên tiếp thị thương mại điện tử
  • Chuyên viên phân tích thương mại điện tử
  • Quản lý sản phẩm trực tiếp.

LỘ TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Khái niệm về TMĐT.
– Các mô hình TMĐT.
– Các yếu tố chi phối tính hiệu quả của TMĐT.
– Thực trạng phát triển của TMĐT tại Việt Nam và Thế giới
– Nắm vững kiến thức cơ bản về TMĐT.
– Hiểu và phân biệt rõ ưu điểm, khuyết điểm của TMĐT với mô hình kinh doanh truyền thống.

– Các kênh bán hàng trong TMĐT ở Việt Nam và Quốc tế.
– Các nền tảng phcụ vụ xây dựng website B2B, B2C, C2C, sàn giao dịch…

– Nắm rõ kiến thức cơ bản, ưu điểm và khuyết điểm của các nền tảng TMĐT phổ biến.

– Hiểu rõ nguyên tắc xây dựng chiến dịch chiêu thị, chiến dịch chiêu thị kích cầu.

– Phân tích và đánh giá hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế qua các chiến dịch chiêu thị của doanh nghiệp ở từng gia đoạn.
– Quản trị sản phẩm và thương hiệu trong sản xuất nội dung.

– Qui trình vận hành của TMĐT.
– Bộ công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động trong TMĐT.

– Nắm rõ quy trình vận hành của mô hình TMĐT cơ bản, có thể phát triển để phù hợp với doanh nghiệp.

– Thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng.
– Quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ.

– Có khả năng phối hợp với hoạt động tiếp thị để xây dựng các hoat động phù hợp với khách hàng thực tế.
– Quản lý cung ứng và chiến lược tìm nguồn cung ứng.

– Quản trị rủi ro trong TMĐT.
– Tối ưu vận hành trong TMĐT.

– Phân tích được các chi tiết có thể giúp tối ưu vận hành, giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

– Thực hành thực tế tại doanh nghiệp.
– Quản trị nguồn nhân lực.
– Định hướng được chiến lược phát triển phù hợp với doanh nghiệp.

– Tham gia làm việc thực tế với các nghiệp vụ, kiến thức đã được học tại doanh nghiệp có kinh doanh TMĐT.