TẠI iSPACE CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?

HỌC QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ CNTT

TÌM HIỂU THÊM iSPACE đào tạo chuyên sâu về ngành quản trị mạng với nhiều
ưu thế vượt trội như: đối tác đào tạo với các giáo trình từ
Cisco, đội ngũ chuyên gia tại doanh nghiêp, sinh viên ra
trường năng lực tương đương chứng chỉ quốc tế CCNA của
Cisco, có viêc ngay khi tốt nghiệp.

NGÀNH

QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ CNTT

Nội dung đào tạo:

Sinh viên học, thực hành theo giáo trình chuẩn quốc tế từ học viện Cisco, điện toán đám mây Amazon Web Service (AWS), đảm bảo khi ra trường có kiến thức và kinh nghiệm theo các chứng chỉ quốc tế.

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Quản trị hệ thống hạ tầng thông tin tại các tổ chức và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật.
– Chuyên viên quản trị CNTT.
– Chuyên viên phát triển dịch vụ CNTT.

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

LỘ TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Đại cương về CNTT
– Cơ sở lập trình
– Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
– Toán ứng dụng cho Tin học

– Mạng máy tính căn bản
– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
– Ngôn ngữ lập trình Python
– Luật ANM và đạo đức trong lĩnh vực CNTT

– Mạng máy tính nâng cao
– Quản trị hệ thống mạng
– An ninh mạng
– Điện toán đám mây

– Quản trị hệ thống mạng
– Lập trình mạng
– Quản trị hạ tầng mạng
– Quản trị ảo hóa và điện toán đám mây

– Giám sát mạng
– Quản trị hạ tầng mạng nâng cao
– Quản trị hệ thống mạng nâng cao
– Ứng cứu sự cố mạng

– Công nghệ IoT
– Thiết kế mạng
– Chuyên đề hãng CN/DN
– Đồ án Quản trị dịch vụ CNTT

– Thực tập tốt nghiệp
– Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY