TẠI iSPACE CÓ GÌ KHÁC BIỆT ?

HỌC QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ CNTT

TÌM HIỂU THÊM iSPACE đào tạo chuyên sâu về ngành quản trị mạng với nhiều
ưu thế vượt trội như: đối tác đào tạo với các giáo trình từ
Cisco, đội ngũ chuyên gia tại doanh nghiêp, sinh viên ra
trường năng lực tương đương chứng chỉ quốc tế CCNA của
Cisco, có viêc ngay khi tốt nghiệp.

NGÀNH

QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ CNTT

Nội dung đào tạo:

Sinh viên học, thực hành theo giáo trình chuẩn quốc tế từ học viện Cisco, điện toán đám mây Amazon Web Service (AWS), đảm bảo khi ra trường có kiến thức và kinh nghiệm theo các chứng chỉ quốc tế.

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Quản trị hệ thống hạ tầng thông tin tại các tổ chức và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật.
– Chuyên viên quản trị CNTT.
– Chuyên viên phát triển dịch vụ CNTT.

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY