Điện toán đám mây là một ngành mới mà rất ít trường đang đào tạo nhưng lại có nhu cầu tuyển dụng cao và tỷ lệ cạnh
tranh chưa cao. Nắm bắt được xu thế đó, trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE hợp tác cùng các công ty với khung
chương trình được tham khảo trực tiếp từ nhu cầu mới nhất từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin hiện nay.

Lợi ích: Tham gia các Project

  • Triển khai được các kiến trúc đám mây cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình.
  • Đánh giá được hệ thống bảo mật, mã hóa được dữ liệu.
  • Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Quản trị hệ thống trung tâm dữ liệu
  • Phân tích và thiết kế kiến trúc đám mây
  • Cấu hình hệ thống, hạ tầng đám mây
  • Triển khai dịch vụ và quản trị hạ tầng đám mây.

LỘ TRÌNH HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

– Đại cương về CNTT.
– Cơ sở lập trình.
– Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành.
– Toán ứng dụng cho Tin học

– Mạng máy tính căn bản.
– Ảo hoá và điện toán đám mây.
– Phát triển ứng dụng Web.
– Cơ sở dữ liệu.

– Mạng máy tính nâng cao.
– Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
– Quản trị hệ thống Linux.
– Toán ứng dụng cho Tin học

– AWS Cloud Architecting.
– Lập trình mạng.
– Quản trị hệ thống Windows.
– An ninh mạng.

– Giám sát mạng.
– AWS Cloud Development.
– Mật mã và an toàn thông tin.
– Ứng cứu sự cố mạng.

– AWS Cloud Operations.
– Kiểm thử xâm nhập.
– AWS Cloud Security.
– Chuyên đề hãng CN/DN.

rượu vang shop

– Thực tập tốt nghiệp.
– Đồ án tốt nghiệp.