TẠI iSPACE CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

HỌC AN NINH MẠNG

TÌM HIỂU THÊM Đơn vị đào tạo chuyên sâu về ngành an ninh mạng với
nhiều ưu thế vượt trội như: Thực chiến tại trung tâm giám
sát an ninh mạng (SOC) hàng đầu tại miền Nam, đội ngũ
chuyên gia đầu ngành, đào tạo áp chuẩn bộ năng lực kỹ
năng chuyên biệt của các doanh nghiệp về an ninh mạng, ...

NGÀNH

AN NINH MẠNG

Nội dung đào tạo:

• Quản trị, Bảo mật hệ thống thông tin
• Kỹ thuật Phòng thủ và tấn công mạng
• Phân tích và xử lý mã độc
• Giám sát, ứng cứu sự cố an ninh mạng

Ví trí làm việc tiêu biểu:

– Chuyên viên Bảo mật
– Chuyên viên kiểm tra xâm nhập
– Chuyên viên mật mã

CÁC ĐƠN VỊ

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

50 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI iSPACE

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGAY

    Input this code: captcha