ThayBay

PGS.TS VÕ ĐÌNH BẢY

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

PGS.TS Võ Đình Bảy hiện là Trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Ông từng là Giám đốc trung tâm Quản lý Công nghệ Thông tin trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM; Trưởng nhóm nghiên cứu Khoa học Dữ liệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đặc biệt ông được mời làm giáo sư thỉnh giảng trong 3 năm liền tại Đại học Sejong (Seoul, Hàn Quốc).

Cùng nhóm cộng sự, ông đã xuất bản hơn 50 công trình trên các tạp chí uy tín. Ông là chủ nhiệm của nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp , đã và đang hướng dẫn nhiều NCS trong và ngoài nước.

Other Members