Nét khác biệt

Learning by doing Rèn nghề cho sinh viên thông qua thực hành trên lớp, trải nghiệm tại xưởng thực tập và tham gia làm việc trong các dự án thực tế.

 


 
Học chuyên sâu – Môi trường đẳng cấp Trải nghiệm nghề nghiệp trên hệ thống Thao trường mạng (Cyber Range) - một trong những hệ thống tiên tiến nhất thế giới hiện nay.Việc làm sẵn có Nhà trường và Sinh viên cùng ký thỏa thuận “Đào tạo và Tuyển dụng” trước khi nhập học – Sinh viên không phải tự xin việc làm.
Vừa học vừa kiếm tiền - Tại sao không? Sinh viên được cấp nhiều chứng nhận tương ứng với các giai đoạn học tập và có thể đi làm thêm đúng chuyên ngành ngay sau năm học đầu tiên.