Mô tả công việc Ví trí: Trưởng nhóm Tuyển Sinh Marketing (TS-MKT) trường cao đẳng An Ninh Mạng iSpace.

I. Thông tin chung:
Chức danh công việc: Trưởng nhóm TS-MKT/ Marketing and Admission team leader
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc truyền thông và quan hệ khách hàng / PR and customer satisfaction director. 
 
II. Nhiệm vụ:
Lập và thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ cho công tác tuyển sinh. 
Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ tuyển sinh qua các công cụ event, hội thảo, telesales … 
Lên kế hoạch thực hiện marketing online.
Huấn luyện và đào tạo nhân viên tuyển sinh và marketing.  
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu tuyển sinh được giao.
Lập các báo cáo về thị trường vế kế hoạch tuyển sinh và Marketing được giao. 
Quan hệ với các đối tác để tiếp cận nguồn tuyển sinh.  
Các công việc khác được cấp trên giao.
 
III. Yêu cầu:
Tốt nghiệp các trường cao đẳng/ Đại học
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tuyển sinh cho các trung tâm đào tạo, trường học. 
Ít nhất 6 tháng trở lên ở vị trí trưởng nhóm/ trưởng phỏng. 
Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
Sử dụng thành thạo Word, Powerpoint. 
Có khả năng phân tích dữ liệu bằng Excel. 
Có khả năng sử dụng tiếng Anh. 
Tính tình trung thực, chịu khó; có khả năng đi công tác. 

IV. Liên hệ:
Hotline: 
028 62 678 999
Email: ispace@ispace.edu.vn