Mô tả công việc Ví trí: E-learning Coordinator

I. Giới thiệu:
 
Trường cao đẳng an ninh mạng iSpace được thành lập từ năm 2008, iSpace là đơn vị tiên phong trong việc triển khai ứng dụng các công nghê hiện đại trong việc giảng dạy:
 
Thành lập thao trường mạng đầu tiên tại Việt Nam để giúp sinh viên trải nghiệm các tính huống thực tế tại doanh nghiệp 
 
Tiên phong với phương chấm “Learning by Doing" để giúp cho sinh viên có thể kiếm được việc làm ngay khi ra trường 
 
II. Thông tin chung:
 
Chức danh công việc: Điều phối chương trình đào tạo trực tuyến/ E-learning Coordinator 
 
Báo cáo trực tiếp: Giám đốc dự án E-learning/ E-learning Project Manager
 
 
III. Mục tiêu công việc:
Nhân viên điều phối đào tạo trực tuyến (e-Learning Coordinator) chịu trách nhiệm phối hợp các bên có liên quan để triển khai các công việc để xây dựng năng lực triển khai đào tạo trực tuyến cho trường cao đẳng an ninh mạng iSpace. (e-Learning Coordinator) hỗ trợ việc triển khai các chiến lược e-learning, làm việc trực tiếp với các giảng viên để xây dựng các hoạt động giảng dạy trực tuyến.
 
 
 
 
IV. Nhiệm vụ:
 
Phối hợp với giảng viên các bộ môn, các khoa để phát triển các giáo trình đào tạo trực tuyến 
 
Làm việc với đơn vị tư vấn triển khai e-learning để điều phối việc chỉnh sửa cập nhật giáo trình cho phù hợp với việc triển khai trực tuyến, triển khai các chương trình đào tạo đội ngũ chuyên môn sử dụng LMS (Learning Management System).
 
Hỗ trợ đội ngũ chuyên môn để thiết kế các hoạt động đào tạo trực tuyến và đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến 
 
Xây dựng các tài nguyên giảng dạy, đào tạo cho đội ngũ chuyên môn sử dụng hệ thống LMS.
 
Đảm bảo các quy trình kiểm soát chất lượng, bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ của các tài liệu giảng dạy trực tuyến. 
 
Quản lý các công việc liên quan tới dự án đào tạo e-learning, phối hợp với các khoa, các phòng ban có liên quan để triển khai dự án đào e-learning đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách đã được duyệt 
 
Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện Launch campaign cho dự án e-learning
 
Giám sát các chi phí khi dự án e-learning. 
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh theo phân công của BĐH trường
 
Thực hiện tuân thủ các giá trị cốt lõi của iSpace
 
 
 
V. Tiêu chuẩn:
 
Tốt nghiệp Đại học 
 
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
 
Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng
 
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet
 
Khả năng lập hợp đồng kinh tế, soạn thảo văn bản tốt
 
Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt về các vấn đề kỹ thuật và vấn đề liên quan tới sư phạm. 
 
Khả năng làm việc độc lập và tập thể tốt
 
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt
 
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống LMS
 
 
Email hồ sơ về tuyendung@ispace.edu.vn  
 
Địa chỉ làm việc:  Trường cao đẳng an ninh mạng iSpace
 
240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM