Tuyển dụng

Mô tả công việc Ví trí: Trợ lý HĐQT

19-03-2020

Chức danh công việc: Trợ lý HĐQT/ Assistant to BoD Báo cáo trực tiếp: Phó chủ tịch thường trực HĐQT/ Deputy Vice-Chairman

Mô tả công việc Ví trí: E-learning Coordinator

19-03-2020

Nhân viên điều phối đào tạo trực tuyến (e-Learning Coordinator) chịu trách nhiệm phối hợp các bên có liên quan để triển khai các công việc để xây dựng năng lực triển khai đào tạo trực tuyến cho trường cao đẳng an ninh mạng iSpace.