Chỉ số an toàn thông tin của Việt Nam đang đi xuống

Theo báo cáo Xếp hạng an ninh thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018 vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại hội thảo Vietnam Security Summit 2019 ngày 17/4 chỉ số An toàn thông tin của Việt Nam trong những năm gần đây đang có xu hướng đi xuống nghiêm trọng.

Một số dấu hiệu đáng cảnh báo mà Cục An toàn thông tin cũng đưa ra là chỉ có 25,3% các cơ quan trong xếp hạng có khả năng ghi nhận tấn công mạng. Mức chi cho ATTT trong tổng chi công nghệ thông tin còn thấp và thậm chí 56,2% cơ quan không chi kinh phí cho ATTT. Trong khi thực trạng tình hình mất an ninh mạng đang ở mức báo động: Không có cơ quan, tổ chức nhà nước nào trong tổng số 90 cơ quan được đánh giá đạt mức điểm trên 80 (nhóm A, đã quan tâm triển khai an toàn thông tin (ATTT) ở mức tốt, theo thang phân loại của báo cáo). Các cơ quan có điểm số tốt nhất cũng chỉ nằm trong nhóm đã quan tâm triển khai an toàn thông tin (ATTT) ở mức khá (nhóm B với mức điểm từ 65 đến 80/100). Nhóm này có 15 cơ quan, tổ chức, trong đó bao gồm các cơ quan trung ương: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.
 
Đứng trước thời kỳ Bộ trưởng Trưởng bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã nhấn mạnh: “Sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc vào Internet, nhưng Internet lại không an toàn. Chúng ta làm cho Internet an toàn hơn tức là làm cho đất nước thịnh vượng hơn. Không gian mạng là tương lai của thế giới. Cường quốc an ninh mạng cũng giống như cường quốc quân sự trong thế giới thực”.
 
Trước nguy cơ tấn công mạng luôn luôn thay đổi. Cơ quan Nhà nước cần tiên phong sử dụng sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam để đảm bảo an toàn thông tin cấp quốc gia. Có như vậy, doanh nghiệp Việt Nam mới phát triển, vươn ra biển lớn và Việt Nam mới có thể trở thành Trung tâm về an toàn, an ninh mạng của khu vực và thế giới.
 
Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cũng đã phát biểu tại hội nghị rằng: Các cơ quan, tổ chức nhà nước kiện toàn bộ phận ATTT và phải dành ít nhất 10% tổng chi công nghệ thông tin cho ATTT. Ông cũng lưu ý các đơn vị khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ATTT thì nên lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép tại Việt Nam bao gồm 56 đơn vị trong đó có SecurityBox.
 
- Ban Truyền thông iSpace -
(Nguồn: https://securitybox.vn)