An ninh mạng

An ninh mạng

  1. 2 năm đầu tiên: học, thực hành & thao luyện thường xuyên để hình thành nền tảng chuyên môn và kỹ năng hành nghề 
  2. Học kỳ cuối (4 -6 tháng): phát triển kỹ năng nghề nghiệp với các môn học chuyên sâu chuyên môn, kết hợp thực tập thực tế và trải nghiệm nghề nghiệp thông qua việc tham gia các dự án thực tiễn.
  3. Nhận bằng tốt nghiệp và tham gia làm việc tại doanh nghiệp theo chính sách tuyển sinh-tuyển dụng của nhà trường
  4. Vừa làm việc, vừa tham gia học liên thông đại học (học buổi tối) để gia tăng giá trị bằng cấp phục vụ việc thăng tiến trong nghề nghiệp sau này
  • Chương trình đào tạo trong 2,5 năm tích hợp 5 chứng chỉ ứng dụng thực tiễn với 18 Module sau:
STT Danh sách môn học
Certificate 1: Quản trị hệ thống mạng
Module 1 Phần cứng máy tính
Module 2 Mạng máy tính
Module 3 Quản trị hệ thống mạng Windows
Module 4 Quản trị hệ thống mạng Linux
Certificate 2: Bảo mật hệ thống thông tin
Module 5 Bảo mật HTTT trên nền Windows
Module 6 Bảo mật HTTT trên nền Linux
Module 7 Bảo mật ứng dụng Web
Certificate 3: Bảo mật hạ tầng mạng
Module 8 Bảo mật thiết bị mạng/IoT
Module 9 Xây dựng hệ thống tường lửa (Firewall)
Module 10 Thiết lập hệ thống phát hiện và ngăn chặn thâm nhập (IDS, IPS)
Module 11 Triển khai hệ thống chống thất thoát dữ liệu (DLP)
Certificate 4: Kiểm tra và khắc phục lỗ hổng bảo mật
Module 12 Kỹ thuật phân tích luồng dữ liệu
Module 13 Phân tích và xử lý mã độc
Module 14 Rà quét, đánh giá và đảm bảo an toàn Web
Module 15 Rà quét, đánh giá và đảm bảo an toàn hệ thống
Module 16 Đánh giá và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
Certificate 5: Giám sát an toàn thông tin
Module 17 Giám sát an toàn mạng
Module 18 Ứng cứu sự cố an ninh mạng

HỌC PHÍ TRỌN GÓI CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ THỰC HÀNH 2,5 NĂM: 50.000.000 đ (đóng theo từng học kỳ)

  • Học kỳ 1 - Học kỳ 6: 7,000,000đ/ học kỳ

  • Học kỳ 7: 8,000,000đ/học kỳ

* Học phí trên đã bao gồm giáo trình, phí thực hiện đề tài và bảo vệ tốt nghiệp, không bao gồm chi phí học tiếng Anh: 3,600,000 đ/toàn khóa (đóng 3 lần)

* Đóng học phí một lần cho 2 HK thì được giảm 10% trên học phí của HK thứ hai

* Đóng học phí một lần trọn khóa hoặc 1 năm (3 HK) thì được giảm 10% trên học phí đóng

+ Học phí học liên thông Đại học 1,5 năm (nếu SV có nhu cầu học liên thông): 25-30 triệu đồng/ toàn khóa

KHÓA HỌC LIÊN QUAN