Truong cao dang nghe CNTT iSpace

Mục tiêu và Nhiệm vụ

   (2015-09-30 09:22:37)

- Đào tạo nghề theo 3 cấp độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề của các ngành: Công nghệ thông tin, Tự động hóa, Điện – điện tử, Thương mại điện tử. Đặc biệt tập trung vào các nghề mang tính đón đầu xu hướng mới trong lĩnh vực CNTT: An ninh mạng, Điện toán đám mây, Lập trình di động, Sửa chữa điện thoại thông minh,…

- Trang bị cho người học có kiến thức cơ bản rộng, sâu về kiến thức chuyên ngành; năng động, sáng tạo, có thể thích ứng và phát huy khả năng lao động đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, có đủ kiến thức cơ bản để có thể tiếp cận trình độ học vấn cao hơn.

- Đào tạo đội ngũ người lao động có năng lực toàn diện về tay nghề, kiến thức nghề, đạo đức nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp…nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế thế giới.

- Phối hợp và gắn kết đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

  • Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế - xã hội nhằm tổ chức tốt hoạt động dạy nghề, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ gắn chặt với thực tiễn, hoạt động sử dụng lao động, giải quyết việc làm và các hoạt động xã hội bảo trợ, đầu tư khai thác nhân tài, khuyến khích tài năng.
  • Thường xuyên nghiên cứu, khảo sát nhu cầu các ngành nghề mà doanh nghiệp cần tuyển dụng. Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm bổ sung kỹ năng nghề cho người học để đáp ứng tốt yêu cầu công việc, khi được tuyển dụng.

- Quan hệ hợp tác với các tổ chức dạy nghề trong và ngoài nước:

  • Xây dựng mối quan hệ với các Trường, Viện, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo liên quan đến các ngành kinh tế - kỹ thuật nhằm trao đổi kinh nghiệm, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên, phối hợp nghiên cứu nâng cao trình độ khoa học và đội ngũ cán bộ giảng dạy.
  • Mở rộng và xây dựng kế hoạch hợp tác với các đơn vị đào tạo cao đẳng, đại học, dạy nghề, các cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, phối hợp nghiên cứu và giảng dạy nghề.

Tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ về cơ sở vật chất của các cá nhân và các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng và trang bị các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, thực hành…Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục đào tạo của các nước trong khu vực, phục vụ mục tiêu tập hợp thông tin, nghiên cứu…

Bài viết liên quan
Thông tin phản hồi
(E-mail)

 

Liên kết website