Truong cao dang nghe CNTT iSpace

Môi trường học tập tại iSpace

   (2016-02-25 10:47:01)

Xác định "lấy tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí của mọi hoạt động”, Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace luôn nỗ lực xây dựng một môi trường năng động, thực tiễn và chăm sóc toàn diện đời sống học tập lẫn tinh thần của sinh viên.


Thông tin phản hồi
(E-mail)

 

Liên kết website