Truong cao dang nghe CNTT iSpace

Lịch khai giảng năm 2017

   (2012-12-03 12:31:46)
Untitled Document

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2017

***

STT

CHUYÊN NGÀNH

NGÀY KHAI GIẢNG

1

1. An ninh mạng

2. Quản trị mạng+Sec

3. Lập trình ứng dụng di động

4. Thiết kế đồ họa

5. Kỹ thuật thương mại điện tử (dự kiến)

6. Kỹ thuật truyền hình internet (dự kiến)

ĐỢT I

14/03/2017

2

ĐỢT II

25/07/2017

3

ĐỢT III

12/09/2017

4

ĐỢT IV  07/11/2017Các chuyên ngành học


Doanh nghiệp đồng hành

Thông tin phản hồi
(E-mail)

 

Liên kết website