Truong cao dang nghe CNTT iSpace

Lịch khai giảng năm 2017

   (2012-12-03 12:31:46)
Untitled Document

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2017

***

STT

CHUYÊN NGÀNH

NGÀY KHAI GIẢNG

1

1. An Ninh Mạng

2. Quản Trị Mạng+Sec

3. Lập Trình Ứng Dụng Di Động

4. Thiết Kế Đồ Họa

5. Kỹ thuật thương mại điện tử

ĐỢT I

14/03/2017

2

ĐỢT II

25/07/2017

3

ĐỢT III

12/09/2017

4

ĐỢT IV

07/11/2017Các chuyên ngành học


Doanh nghiệp đồng hành

Thông tin phản hồi
(E-mail)

 

Liên kết website