Truong cao dang nghe CNTT iSpace

Chương trình đào tạo

   (2012-12-12 11:49:04)
Untitled Document

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Các chương trình đào tạo bậc Cao đẳng nghề chính quy:

STT

CHƯƠNG TRÌNH

CHI TIẾT

1

An Ninh Mạng

Xem chi tiết

2

Quản Trị Mạng+Sec

Xem chi tiết

3

Thiết Kế Đồ Họa

Xem chi tiết

4

Lập Trình Ứng Dụng Di Động

Xem chi tiết

5

Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử

Xem chi tiết

   • Điều kiện học: Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông
   • Thời gian học: 2,5 năm (07 học kỳ)

II. Các chương trình đào tạo bậc Trung cấp nghề chính quy:

STT

CHƯƠNG TRÌNH

1

Quản Trị Mạng Máy Tính

2

Thiết Kế Đồ Họa

   • Điều kiện học: Hoàn thành chương trình lớp 12
   • Thời gian học: 1,5 năm (04 học kỳ)

III. Các chương trình đào tạo bậc Cao đẳng nghề liên thông:

   • Điều kiện: Tốt nghiệp Trung cấp nghề, TCCN
   • Thời gian đào tạo: 1 năm
   • Ghi chú: Trường hợp những sinh viên học dang dở chương trình ĐH, CĐ và TC tại các trường khác nộp kèm bảng điểm để được xét miễn môn - miễn học phí.

Doanh nghiệp đồng hànhThông tin phản hồi
(E-mail)

 

Liên kết website